Een gram waardering is een pot goud waard

door | mrt 3, 2023

Een gram waardering is een pot goud waard

door | mrt 3, 2023

Waardering

Waardering is voor iedereen belangrijk. Waarvoor is afhankelijk van de context, maar dat iedereen ertoe wil doen, is een feit. Het feit dat iemand een inspanning levert en daar ‘vrije’ tijd opoffert, kan gezien worden als een bijdrage. Wat de werkelijke bijdrage is, wordt mede bepaald door de verwachting die men erbij heeft en de waarde die er tegenover staat. Dit komt in de vorm van beloning in natura of in geld. Dit is een primaire voorwaarde bij het leveren van inspanningen, zowel thuis of bij vrienden.

Motivatie tot positief bijdragen

De bereidheid om gemotiveerd bij te dragen, is intrinsiek. De reden waarom iemand ervoor kiest om binnen een bepaalde context, vanuit een bepaalde rol een inspanning te leveren. Dit vraagt zelfinzicht en kennis van persoonlijke kerncompetenties en drijfveren. Iemand maakt op basis van deze aspecten de keuze om iets te doen. Vanuit deze benadering en gedachten kan iemand vervolgens toetsen of de beloning die daar tegenover staat ook voldoet. Maar het is dus de persoonlijke motivatie die zorgt dat iemand bereid is om een inspanning te leveren. Niet zo zeer omdat iemand anders vindt of wilt dat er inspanning geleverd moet worden.

Extrinsieke waardering is belangrijk

Hoewel iedereen meer of minder gevoelig is voor druk vanaf de zijlijn, kies je ervoor om ergens aan bij te dragen vanuit de overtuiging dat je het goed kunt en dat je het leuk vindt om te doen. Dit gaat over het inzetten van je persoonlijke talenten. Deze twee motivators zijn belangrijk om gedreven voor langere tijd ergens consistent een inspanning op te leveren. Als dit niet zo is, is succes van korte duur. Let wel, dit gaat niet per se over passie, daar is iets meer voor nodig. Maar wat er in basis nodig is om ergens doorlopend en voor zo lang als dat nodig is een inspanning te willen leveren. De extrinsieke drive om dit te doen, is gelinkt aan beloning. Een extrinsieke beloning als gewogen waardering. Deze waardering komt in de vorm van geld en een omgeving waar je een bijdrage kunt leveren aan een groter geheel.

Waardering wordt onderschat

De valkuil hierbij is, dat er tegenover een beloning een soort onvoorwaardelijke inspanning staat. Je wordt ervoor betaald, dus mag er wat geëist worden. In deze context wordt geheel te niet gedaan aan het feit dat iemand er bewust voor kiest om zijn of haar tijd hieraan te besteden. En om in een bepaald rol en omgeving een bijdrage te leveren. Iemands geleverde bijdrage als vanzelfsprekend nemen, is funest. Het werkt demotiverend, is ondermijnend en zorgt voor een negatieve houding. Wanneer mensen klagen, geen productie meer draaien en geen proactieve houding hebben, zou je als organisatie wellicht eens moeten nagaan waar dit aan ligt.

Besef van waardering is schaars

Waardering voor (inkoop)professionals als persoon en individu voor de geleverde inspanning is nodig. Hoewel juist in het bedrijfsleven dit iets is waar dit besef verwacht mag worden, zijn er maar weinig organisaties die ook werkelijk bewust en oprecht – dus zonder eigenbelang – waardering tonen. Dit komt met name door de taboe die heerst over mensen de juiste kansen bieden en hier het gesprek over voeren. Door vervolgens iemands inzet als van zelfsprekend te nemen, is er geen aandacht voor de behoefte van iemand op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei. Wat ook best lastig kan zijn, want waar je juist iemand stimuleert en naar een andere rol of positie leidt, ontstaat ergens anders weer een gat. Een doordachte ontwikkelstrategie moet hier dus ook in voorzien.

Intrinsieke motivatie

Dit toont het des te meer aan hoe belangrijk het is om te weten waar je van bent en wat jou intrinsiek motiveert. Wat vind jij nou echt belangrijk en waar word je blij van? Dit is namelijk het fundament van jouw persoonlijk welzijn en eigenvertrouwen. Zoals hiervoor omschreven is er meer nodig voor ‘passie’ dan alleen drijfveren en talent. Passie ontstaat pas als je naast het inzetten van je talent ook een sociale bijdrage kunt leveren en je je kunt blijven ontwikkelen. Dus dat je door middel van het uitoefenen van hetgeen waar je goed in bent ook een gewaardeerde bijdrage kunt leveren aan een groter geheel.

Ontplooien is nodig voor gewaardeerd bijdragen

En daarvoor gewaardeerd worden binnen een groep van gelijkgestemden en met de leercurve die daarbij hoort. Er is dus spraken van een bepaalde mate van groei in wat je doet en kans om te excelleren. Bijvoorbeeld van junior naar seniorniveau of medewerker naar mentor. Iets waar nu weinig oog voor is en amper in gefaciliteerd wordt binnen het werkveld. Het stimuleren van groei of daar de mogelijkheden toe bieden, wordt nog vaak gezien als gedoe en als iemand klaarstomen voor een andere werkgever. Hoewel het juist ten goede komt van de persoonlijke drive, werkgeluk en ambitie.