Fris & Fluitend door het Verlaten Paradigma

door | apr 12, 2022

Fris & Fluitend door het Verlaten Paradigma

door | apr 12, 2022

Het nieuwe paradigma is uitgevonden. De soft skills oftewel de ‘zachte vaardigheden’ van de inkoopprofessional! Yes, weer iets nieuws waar de branche zich op kan storten. Maar is dat wel zo? En hoe komt het dat opeens iedereen zich op die soft skills stort? Inkoop is toch niet van gisteren?

Nee, dat is het zeker niet! Maar er schuilt meer achter dan alleen het aanleren en redigeren van ‘zachte vaardigheden’. Het is namelijk zo dat dit niet alleen iets van inkoop is. En het is heus niet de bedoeling dat we ons gaan ontpoppen tot een stel zachtgekookte eieren.

De Gevestigde Orde

Inkoop is zeker niet van gisteren. Het is een erkent onderdeel binnen de industriële revolutie. Met de modernisering van de industrie ontstaat er ook een veranderende behoefte binnen de bedrijfsvoering. Met als gevolg de “industriële mens”, waaronder de inkoper en de verkoper. Echter is het effect van industriële revolutie dat het altijd nadelen met zich meebrengt voor de mensheid. Dit zit in het tegennatuurlijk versnellen van de processen en de bijkomende verwachting van de mens als onderdeel van het proces.

Industrie gaat niet over Harmonie

En eigenlijk is hierin de afgelopen 50 jaar niet zo heel veel veranderd. Wat logisch is, want de focus lag daarna vooral op het ‘verslimmen’ van de werkprocessen en de administratieve processen. Allemaal zaken die de industriële revoluties gelegitimeerd hebben. Maar wat we toen nog niet wisten, is dat de mens niet ingezet kan worden als een soort machine. Maar helaas acteren we pas op dit soort bevindingen, als er noodzaak toe is. En proberen we dat op te lossen met snelle en korte slagen. Maar nooit met de focus op het rimpeleffect ervan voor de mens en natuur of de harmonie hiertussen.

Het Versleten Paradigma

De ontwikkelingen van de afgelopen decennia binnen de industrie, zijn nog sterk onderhevig aan het gedachtengoed van ‘toen’ en het ‘stigma’ ervan. Stigma is met name een sociaal proces waarin men zich kan profileren als degenen die normaal, goed en mooi zijn en degenen die dat niet zijn. En het is nu eenmaal een feit dat de industrie werd gevormd door mannen, macht en geld. De subjectieve vertaling van man zijn, macht hebben en geld tot je beschikking hebben, is hiermee normaal, goed en mooi.

Als je hier niet aan voldoet, ben je een loser en ben je geen succesvol leven beschoren. Bummer!

Monkey See, Monkey Do

En dan hoor ik je nu denken: Ja, maar dit is toch helemaal niet hoe het nu gaat? Zo werken we toch niet meer?! En dat is precies het gedoe. Ons brein werkt namelijk anders, dan hoe wij denken dat het werkt. Dit heeft met allerlei zaken te maken als neuronen en transmitters en cognitie. Maar de uitkomst ervan is, is dat als we ons behaaglijk voelen en onszelf omringd hebben met het bekende we er alles aan doen om dit in stand te houden. Dit gaat ook over wat vertrouwd is en herkenbaar. Dit betekent dat de gevestigde orde vanuit de vorige generatie nog niet klaar is om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Want je omringen met dezelfde en gelijkgestemde voelt als een warm bad. Het borgt de omgeving als een veilige comfortzone. Ook heel logisch dus allemaal.

Het Verlaten Paradigma

We zijn er inmiddels achter dat de mens dus geen machine is, maar een wezen met emoties en gevoel. Wat dus ook geldt voor de inkoper. En als dit niet gehonoreerd wordt en er geen aandacht aan besteed wordt, dit ten kosten gaat van de business. En dat alles toedekken met de mantel der Ouwe Jongens Krentenbrood niet meer werkt. De vlieger waar men nu nog op kan meeliften van het succes van een ander gaat niet langer op. Niet meer omdat ze slechts nog voldoen aan het beeld van ‘toen’ en zo hun strepen hebben verdiend. De ervaring van toen is in de tijd van nu niet meer dan een aangeleerde truc zonder ontplooiing.

Neo-Beatniks in aantocht

We zijn echter in een nieuwe era beland. Er vindt dit decennium een wisseling van de wacht plaats en dat zien we nu al gebeuren. Er is een opwacht van de nieuwe generatie. En ik ben blij met deze opwacht. Laat ze maar komen. De nieuwe Generatie is er een van eigenheid, inclusie en diversiteit. En ze zijn nieuwsgierig. Dit merk ik aan de nieuwe instroom binnen Inkoop en Contractmanagement en ook de traineeships. 

Maar deze nieuwe garde is ook een soort Neo-Beatnik. Want ook al voert expertise en vakmanschap de boventoon, zijn ze tegelijkertijd ongeleid en onvoorbereid. Ze hebben een eigen visie, zonder besef en ervaring van rimpeleffecten of verantwoordelijkheid nemen. Dus ze hebben er wel zin in, maar hebben de gevestigde orde nodig!

Mentor vs Monkey

Als we iets hebben geleerd van het Verlaten Paradigma, dan is het wel dat de wereld grillig is. En dat zaken doorgaans anders zijn dan we van tevoren hadden bedacht. Wat betekent dat je moet leren anticiperen. Hiervoor is een bepaalde mate van veerkracht, inzicht en kennis nodig. Wat hierbij helpt, is investeren in leerling – leermeesterwezen.

Bij gewenst gedrag is het van belang dat iemand ook de capaciteit heeft om het gewenste gedrag te kunnen vertonen. Wat dus gaat over het hebben van de juiste kerncompetenties en vaardigheden. Maar ook of iemand in staat wordt gesteld om gewenst gedrag te kunnen vertonen. Want iemand kan wel willen, maar als er geen ruimte voor is, wordt het moeilijk. En uiteindelijk blijft gewenst gedrag altijd afhankelijk van iemands intrinsieke motivatie. De reden waarom iemand fris en fluitend een positieve bijdrage wil leveren aan een groter geheel. Motivatie is dan ook zo’n niet tastbaar product, maar het effect ervan is wel degelijk waarneembaar.

Dus toch een beetje een Zacht Ei

Helaas wordt hierover niets verteld of uitgelegd, maar moet je het allemaal zelf ervaren en beleven. Daarom des temeer van belang dat er op de werkvloer ruimte en aandacht is voor werkgeluk en persoonlijk welzijn. De business moet hiermee een wezenlijke omslag maken van ‘industrie’ naar ‘vermenselijking’ van procurement. En bedrijfsvoering. Het creëren en bieden van een omgeving waar men zich in kan herkennen, sociaal kan verbinden en zich kan ontplooien. Het vraagt om het borgen en inbedden van creativiteit en continuïteit. Dit is de essentie van het hart van een organisatie.

#inkoop #contractmanagement #aanbesteden #coaching #skills #mindset