Wendbaarheid; iets om in 2023 in te investeren

door | jan 19, 2023

Wendbaarheid; iets om in 2023 in te investeren

door | jan 19, 2023

Publicatie: Wendbaarheid; iets om in 2023 in te investeren – InkopersCafe.nl

Wendbaarheid gaat niet alleen over kunnen meebewegen of je aanpassen, het gaat ook over de capaciteit om te anticiperen en proactief te handelen.
Wendbaarheid is zeker iets om in 2023 in te investeren. Door je erin te verdiepen, door te weten hoe het zit met jouw wendbaarheid. Onderzoek het, leer hoe je er je voordeel mee doet. In dit artikel belicht ik ook kort wat het is en wat het niet is.

Ontplooien gaat voor verandering

Ontplooien gaat over verbreden of verdiepen. Het is een vorm van jezelf op een hoger niveau brengen en te verbeteren. Het advies is om eerst te verbeteren voordat je gaat investeren in ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat je weet wat werkelijk nodig is en wat ‘nice to have’ is. Waar ga je als eerste mee aan de slag? En wat ga je doen?

Inzicht in de reden waarom

Een goede basis hebben als vertrekpunt is van belang om vanuit door te ontwikkelen. Daar horen ook de juiste executieve vaardigheden bij. Inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen en probleemoplossend vermogen zijn nodig om wendbaar te zijn en te blijven. Waarom? Omdat deze vaardigheden je in staat stellen om de hoofdzaak van randzaken te onderscheiden. Hierdoor is het mogelijk om de proportionaliteit van inzet en kans op fouten in te schatten en op waarde te schatten. En hiermee ook de juiste beheersmaatregelen of verbeterplannen toe te passen.

Focus op de bedoeling

Focus niet op persoonlijk belang of op wat je leuk vindt, maar op wat nodig is om correct, volledig en werkbaar invulling te geven aan de opgave. Zoals het afronden van een inkoop- of aanbestedingstraject. En afronden zit ‘m niet sec in het contract ondertekenen. Feitelijk is dit zelfs een van de meest onbelangrijke stappen binnen heel de inkoopactiviteit. Maar wel nodig.
Ook wordt er veel waarde aan gehecht, omdat dit het moment is dat management en directie zichzelf in de spotlight kunnen zetten. Dus de waarde ervan moet je zeker niet onderschatten. Zaken op waarde kunnen stellen, is dus in deze context een vorm van inlevingsvermogen. In jouw rol niet van belang of interessant, voor ander juist wel en is het iets om zich mee te profileren.

Focus op het proces

Door te focussen op het proces ben je in staat om objectief het werk uit te voeren en te handelen, in plaats van alleen vanuit emoties of persoonlijke voorkeuren. Dit is waar we ons bevinden op het vlak van probleemoplossend vermogen. Het succesvol afronden van de inkoop gebeurt door een kwalitatief, inhoudelijk warme overdracht. Pas als die correct, volledig en werkbaar is opgeleverd, is de inkoopopgave afgerond. Dit toets je door de juiste toets vraag te stellen, te evalueren en te bevestigen. Voor de genoemde context geldt bijvoorbeeld de toetsvraag: “Zijn Uitvoering, Eindgebruiker, Contractbeheer en Contractmanagement zodanig aan de leiding?”

Oplossen gaat dus niet zozeer over wat er technisch gezien moet gebeuren. Eerder over anticiperen en een vooruitziende blik op het ‘rimpeleffect’ en de impact; ook wel risicomanagement genoemd.

Resume:

  • Aanpassen > objectiveren
  • Inleven > ken de verschillende rollen
  • Probleem oplossen > neem het eind in gedachten

Wat is wendbaarheid niet?

  • Pleasegedrag. Meepraten, zaken in mist hullen, niet doen wat je zegt, dingen beloven die niet reëel zijn.
  • Het is ook niet: je bezighouden met oneigenlijk werk. Andermans werk doen is verre van flexibel zijn of collegialiteit. Het heeft dus ook niets te maken met een ander voor het karretje spannen, over je grenzen gaan of laten gaan.
  • Overal ‘ja’ op zeggen is ook geen vorm van wendbaar zijn. Je niet uitspreken ook niet. Alles doen wat je chef vraagt ook niet.
  • Wendbaarheid gaat eveneens niet over zogenaamd meerdere dingen tegelijk doen of onrealistisch agendabeheer.

Volgens mij is de essentie zo wel helder.

Wil je meer weten over executieve vaardigheden? Houd dan mijn socials in de gaten. In het voorjaar en najaar van 2023 geef ik hierover een Masterclass speciaal voor Inkoop & Contractmanagement!