Vernieuwing van de inkoopfunctie vanuit vitaal leiderschap

door | aug 6, 2023

Vernieuwing van de inkoopfunctie vanuit vitaal leiderschap

door | aug 6, 2023

Het innoveren van de huidige inkoopfunctie naar vitaal leiderschap, gaat niet over één nacht ijs. Dit is ook een van de redenen waarom het vaak dromen blijft. Het roept namelijk enorm veel gedoe op. Het succesvol doorvoeren van verandering op hoog niveau gaat over cultuur, structuur en strategie. Wat vraagt om verandercapaciteit, gelegenheid en gedrevenheid tot in het diepste van de organisatie. En gaat over lef, doorzettingsvermogen en doen wat nodig is, zolang als dat het nodig is.

“Een vitaal leider inspireert anderen door het voorbeeld te geven, niet door zijn macht te gebruiken.”

Niets gaat vanzelf

Op dit moment springt iedereen in dat gat om Inkoop te ontwikkelen op gebied van relatiemanagement, verandermanagement, mindset “shift” en coaching van de soft skills. Maar de hoofdtaak van Inkoop blijft onveranderd. Er moet dus zorgvuldig gekozen worden waarop je wilt insteken en waarmee je als organisatie aan de slag gaat om de focus en slagkracht van de inkopers en contractmanagers niet te verstoren, maar hun positie en prestatie daarin juist te versterken. Iets wat organisaties verplicht tot het bieden van de juiste begeleiding en coaching voor het cultiveren van vitaal leiderschap voor persoonlijk welzijn, werkgeluk en vitaliteit in zijn geheel.

Vitaliteit en knowhow als breinsupport

De Inkoop Tool box dient primair te zijn gevuld met vakinhoudelijke en inkoop technische kennis. Door deze tool box te verrijken met sociaal-emotionele elementen die nodig zijn binnen het speelveld van Inkoop ontstaat er een vitale balans. Voor de inkoopprofessionals zelf, maar vooral in relatie tot hun omgeving. In de dynamische wereld van inkoop en supply chain management zijn er voortdurend nieuwe uitdagingen en kansen. Inkoopprofessionals worden geconfronteerd met complexe vraagstukken, veranderende marktomstandigheden en toenemende druk om strategische waarde toe te voegen aan hun organisaties. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en hun expertise optimaal in te zetten, is vitaal leiderschap van cruciaal belang.

Vitaal leiderschap is een aanpak die zich richt op het creëren van veerkrachtige, energieke en betrokken professionals die niet alleen uitblinken in hun vakgebied, maar ook duurzame resultaten behalen en anderen inspireren. Het is gebaseerd op het idee dat een gezonde en evenwichtige geest en lichaam de basis vormen voor effectief leiderschap en optimaal presteren.

“Vitaal leiderschap is gebaseerd op empathie en het vermogen om anderen te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling.”

Toekomstbestendig inkoopmanagement

Dit gezegd hebbende, durf ik mijn hand ervoor in het vuur te steken dat als vernieuwing van inkoop gedegen gebeurt, dit te allen tijde leidt tot duurzame ontplooiing van Inkoop (loyaliteit, betrokkenheid & vitaliteit) versus faalkosten (lage productiviteit, uitstroom en ziektekosten).

Zorg dat wat nu ontwikkeld wordt iets is wat ook vergaand bestendigd wordt. In de vorm van een solide fundament. Het inkoopmanagement zal dan enerzijds voor 70% zelfregulerend worden. Het fundament kan niet makkelijk verstoord raken of zo maar gestopt worden. In dat geval zal de business daar direct de gevolgen van voelen. Als dit niet het geval is, bestaat er of onvoldoende urgentiebesef of zijn er simpel weg niet de juiste zaken gekozen die gelden als basis. Dit is anderzijds gelijk het manco van de inkoopvolwassenheidstheorie. Een solide basis betreft niet alleen beleid en het instrumentarium van mensen en middelen, maar moet ook fungeren als vangnet en risicobeperking.

Innoveren van Inkoop

Wat nodig is om innovatie ook binnen het bestaande te bestendigen, is verbeteren en het inbedden van de uitvoering van het inkoopproces, zijnde als bedrijfsproces, inkoopbeleid en de organisatiestrategie. Wat ook gaat over zaken als het inkoopprofiel en het inkoophuis.

Om te komen van Old school-inkoop (die lui die altijd zitten te emmeren over de prijs) naar de erkende Preferred Procurement Business Partner is daarom nog een lange weg te gaan. Dit gaat namelijk niet over het veranderen van het inkoopproces of de inkooptheorie. Het gaat over het op de juiste manier toepassen van die theorie. De juiste nuance hierin en een gerichte vertaling naar de letter en de geest.

Zo is bijvoorbeeld binnen het aanbestedingsregime de aanbestedingswet er om excessen en disproportioneel handelen te voorkomen en te kaderen (kennis). Wat weer vastgelegd wordt in aanbestedingsrecht als voorwaarden en contracten (knowhow). Maar om de wet op zich te inprenten, heeft geen zin. Het gaat over het kunnen herkennen en kunnen beoordelen over wat een exces is of wat als disproportioneel beschouwd kan worden. En hoe daar vervolgens naar te handelen (regie).

Naar vitaal leiderschap binnen Inkoop

Een vitaal leider begrijpt ook het belang van samenwerking en het opbouwen van sterke relaties met zowel interne als externe stakeholders. Inkoopprofessionals moeten vaak complexe onderhandelingen voeren en strategische partnerschappen aangaan. Vitaal leiderschap stelt hen in staat om met integriteit en respect te handelen en een cultuur van vertrouwen te bevorderen.

Tot slot omarmt een vitaal leider als inkoopprofessional verandering en innovatie. Inkoopprocessen en -technologieën evolueren voortdurend, en een vitaal leider staat open voor nieuwe ideeën en is bereid om traditionele benaderingen uit te dagen om betere resultaten te behalen.

“Een vitaal leider ziet het belang in van het creëren van een gezonde en positieve werkomgeving, waarin mensen gedijen en excelleren.”

Als inkoopprofessionals streven naar vitaal leiderschap, kunnen ze hun expertise op een hoger niveau tillen en waarde toevoegen aan hun organisaties. Vitaal leiderschap is niet alleen goed voor individuele inkoopprofessionals, maar het draagt ook bij aan het succes en de duurzaamheid van de hele organisatie.

Dus, laten we als inkoopprofessionals streven naar vitaal leiderschap en onze expertise inzetten om het verschil te maken in een wereld die voortdurend in beweging is. Door te investeren in onze gezondheid, welzijn en professionele ontwikkeling, kunnen we uitgroeien tot inspirerende leiders die het verschil maken in onze organisaties en industrie.